Aviso legal

Condicións e termos de uso da web institucional

PROPIEDADE INTELECTUAL

 • O Concello de Vimianzo é titular do dominio de internet asociacions-vimianzo.org
 • Os Dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade do Concello de Vimianzo.
 • Con estas páxinas preténdese fomentar o acceso dos cidadáns á información relativa ás iniciativas e servizos que levan a cabo as Asociacións situadas no Concello de Vimianzo, facilitando así as súas relacións tanto con devanditas asociacións como co Concello.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

 • O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente en boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, O Concello de Vimianzo non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado.
 • O Concello de Vimianzo non se fai responsable dos danos e perdas que puidera ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.
 • O Concello de Vimianzo no asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos dos enlaces a páxinas externas a que se fai referencia na web.
 • O Concello de Vimianzo reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

REPRODUCIÓN

 • A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización, excepto no que atañe a datos protexidos pola Lei Orgánica 15/ 1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Caracter Persoal ou outra información que puidera estar protexida por outras disposicións legais.
 • O Concello de Vimianzo non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas. A información obtida a través das caixas de correo contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivar dela ningún efecto xurídico vinculante.

BUZÓS DE CORREO

 • O Concello de Vimianzo non se responsabiliza de contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas. A información obtida a través das caixas de correo contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivar dela ningún efecto xurídico vinculante.

SERVIZO

 • Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto as interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

RECOMENDACIÓNS DE ACCESO

 • Concello de Vimianzo procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuito, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.
 • Recoméndase empregar navegadores de versión recente talles como Netscape Navigator, Mozilla e derivados (Firefox), Opera, Internet Explorer, etc.
 • En equipos de sobremesa de uso común recoméndase o uso de resolucións de pantalla de 1024 x 768 pixels en diante.

TERMOS DE USO

 • Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.
 • Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.
 • O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

PRIVACIDADE DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

 • A política de privacidade baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos da web.
 • O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/ 1999, de protección de datos de carácter personal, e no resto da normativa de aplicación. Os datos que se recollan trasladaranse informaticamente ou arquivaranse co consentimentos do cidadán, que ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que estes sexan exactos e que se utilicen para o fin para que se recollen, coas excepcións previstas na lexislación.

 

 
Accesibilidad - XHTML - CSS