Convocatorias de axudas para o 2010

 AXUDAS DO CONCELLO

Convocatoria pública de subvencións para o fomento de actividades culturais e deportivas do ano 2010

 AXUDAS DA DEPUTACIÓN (www.dicoruna.es)

Subvencións de actividades e investimentos de promoción económica.
Convocatoria de programas dirixidos a entidades para actividades e investimentos de promoción económica durante o ano 2010
Prazo: até o 1 de febreiro de 2010

Programa de subvencións de fomento pesqueiro.
Convocatoria de programas de subvencións de fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores da provincia da coruña durante o ano 2010
Prazo: até o 1 de febreiro de 2010

Convocatoria de programa de subvencións para organizacións profesionais agrarias e labregas
Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas da provincia da Coruña durante o ano 2010

Subvencións para mantemento e investimentos de servizos sociais especializados, socio-sanitarios e de fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero.
Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para mantemento e investimentos de servizos sociais especializados, socio-sanitarios e de fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero, durante o ano 2010
Prazo: até o 1 de febreiro de 2010

Subvencións de programas de apoio á cultura.
Convocatoria de programas de apoio á cultura, dirixidos a entidades para actividades e investimentos durante o ano 2010
Prazo: até o 1 de febreiro de 2010

Subvencións de programas de apoio ao deporte.
Convocatoria de programas de apoio ao deporte xeral e federado, dirixidos a entidades para actividades e investimentos durante o ano 2010
Prazo: até o 1 de febreiro de 2010

Convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas da provincia da Coruña durante o ano 2009

 

OUTRAS AXUDAS

Axudas do Programa LEADER 2007-2013, que son xestionadas polo GRD. Consultar páxina www.vimianzo.es
Subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, e se anuncia a convocatoria para o ano 2010.   

  • Núm. de DOGA: 250, do 24/12/2009
  • Prazo de solicitude: 60 días naturais dende o 25/12/2009

Convocatoria púbica para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia

  • Núm. DOGA: 253, do 30/12/2009
  • Prazo de solicitude: ata 30/06/2010

 

 
Accesibilidad - XHTML - CSS